RadioGeek app for iPhone and iPad


4.2 ( 4952 ratings )
Productivity Lifestyle
Developer: Tauris Ltd.
Free
Current version: 1.0, last update: 1 year ago
First release : 25 Feb 2015
App size: 3.11 Mb

راديو گيك راديویی اینترنتی برای همه گیکهای فارسی زبان

امکانات این برنامه:
دسترسی مستقیم و نامحدود به همه قسمتهای رادیو گیک از شماره صفرم تا کنون
دانلود و ذخیره آفلاین قسمتهای مختلف رادیو
پخش آفلاین رادیو
قابلیت جلو و عقب بردن زمان پخش از همه جا و خارج از برنامه با نگه داشتن دکمه های مربوط در کنترل سنتر